Elytron e+u

Ελληνικά English

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων – GDPR

1. Γενικές Αρχές
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ως επισκέπτης, ουδέποτε θα σας ζητηθούν από εμάς να μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα σας. Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων εκ μέρους μας γίνεται μόνο στην περίπτωση που αποστέλλετε στην εταιρεία μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ερώτημα για κάποιο προϊόν ή αίτημα παροχής πληροφοριών για προϊόντα, νέα πρότυπα ή υπηρεσίες ή για να συμμετάσχετε σε ενημερωτικές εκδηλώσεις και συναφείς υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή, τα προσωπικά δεδομένα που θα ζητηθούν και χρησιμοποιηθούν μόνο από την εταιρεία μας θα είναι τα απολύτως αναγκαία και απαραίτητα για τη διαχείριση της υπηρεσίας ή του ερωτήματός σας, ώστε να ανταποκριθούμε με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στο αίτημά σας. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής: το e-mail σας, το ονοματεπώνυμό σας (υποχρεωτικά), την εταιρεία, την πόλη, τη χώρα, τον ταχυδρομικό κώδικα και το τηλέφωνό σας.

Οι αρχές που διέπουν την αναγκαία συλλογή προσωπικών δεδομένων εκ μέρους μας είναι:

Νομιμότητα και διαφάνεια: Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τρόπο διαφανή όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς.

Περιορισμός του σκοπού και ελαχιστοποίηση των δεδομένων: Η εταιρεία μας συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, ενώ αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Επιπλέον, συλλέγονται μόνο τα κατάλληλα και αναγκαία δεδομένα στο μέτρο του σκοπού για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Ακρίβεια: Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι ανακριβή.

Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης: Η εταιρεία μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους ή τη συμμόρφωση με το αίτημα του κάθε ατόμου ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους από το υποκείμενο (και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 1 χρόνο, εκτός εάν συνεχίσουμε να τα τηρούμε κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία).

Ακεραιότητα, Εμπιστευτικότητα και Ασφάλεια των Δεδομένων: Η εταιρεία εφαρμόζει τις κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και διαδικασίες προκειμένου τα προσωπικά σας δεδομένα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνονται οι αναγκαίες διαδικασίες αντιμετώπισης αυτών των περιστατικών προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η παραβίαση, να περιοριστούν οι πιθανές συνέπειες και να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας από το νόμο.

2. Νομιμότητα της Επεξεργασίας
Για να είναι νόμιμη η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών, θα πρέπει να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Η εταιρεία μας, πάντα εναρμονισμένη με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα και αναγκαία, τηρώντας τις ακόλουθες νόμιμες προϋποθέσεις:

Η συναίνεσή σας: Για την επεξεργασία των δεδομένων που μας παρέχετε θα πρέπει να μας έχετε δώσει τη συναίνεσή σας, αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης, την παρούσα πολιτική απορρήτου του ιστότοπού μας και τη χρήση cookies. Μπορείτε να αιτηθείτε την ανάκληση της συναίνεσής σας ως προς την επεξεργασία κάποιων προσωπικών δεδομένων, καθώς και την εξαγωγή, διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας μας: info@elytron. eu.

Εκτέλεση συμβάσεως: Αυτό συμβαίνει όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από σύμβαση ή μετά από αίτημά σας πριν από τη σύναψη συμβάσεως.

Νομική υποχρέωση: Αυτό συμβαίνει όταν υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, όπως να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς ή να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα ή αρχή επιβολής του νόμου.

Έννομο συμφέρον: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με εσάς όταν έχουμε έννομο συμφέρον κατά την εκτέλεση μίας σύννομης δραστηριότητας, ώστε να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της δραστηριότητας αυτής, αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει τα συμφέροντά σας.

Δημόσιο συμφέρον: Κάποιες φορές η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας.

3. Ανήλικοι
Η εταιρεία μας εν γένει ουδέποτε θα ζητήσει προσωπικά δεδομένα από ανήλικο. Σε κάθε περίπτωση, εάν το υποκείμενο που παρέχει τη συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, τότε η επεξεργασία είναι σύμφωνη με το νόμο. Εάν το υποκείμενο είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού.

4. Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του προσώπου που επισκέπτεται έναν ιστότοπο, για την τήρηση στατιστικών στοιχείων, τη διευκόλυνση της πρόσβασης του χρήστη στον ιστότοπο που επιθυμεί, για την ομαλή πλοήγηση μεταξύ σελίδων και τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του ιστοτόπου. Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies σε αυτό τον ιστότοπο:

Μόνιμα cookies: Αυτά μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο ιστότοπος συλλέγει πληροφορίες, βελτιώνοντας την εμπειρία σας στον ιστότοπο με την πάροδο του χρόνου.

Cookies περιόδου σύνδεσης: Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται για την τρέχουσα περίοδο περιήγησής σας, βοηθώντας σας να πλοηγηθείτε μεταξύ των σελίδων.

Χρήστης ο οποίος δεν επιθυμεί τη συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, έχει τη δυνατότητα μέσω ρύθμισης στο πρόγραμμα πλοήγησής του στο διαδίκτυο να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως τα μελλοντικά cookies είτε να αποφασίζει για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή του. Ωστόσο, αυτή η ρύθμιση μπορεί να δυσκολέψει ή να καταστήσει αδύνατη τη χρήση ορισμένων τμημάτων της ιστοσελίδας. Συνεπώς, κάθε χρήστης μπορεί να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τα cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής του.

5. Συνδέσεις προς άλλους ιστότοπους
Η ιστοσελίδα της εταιρείας μας μπορεί να περιέχει συνδέσεις με άλλους ιστότοπους για δική σας ευκολία και πληροφόρηση. Οι ιστοσελίδες αυτές λειτουργούν ανεξάρτητα, δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Πιθανόν να ακολουθούν δική τους πολιτική απορρήτου, την οποία σας προτρέπουμε να εξετάσετε σε περίπτωση που επισκεφθείτε κάποιο σύνδεσμο προς λοιπούς ιστότοπους, πριν αποκαλύψετε τυχόν προσωπικά δεδομένα.

6. Επικοινωνία
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με τη διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων, ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@elytron.eu.